SuperForex

Đà suy giảm tiếp tục

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau khi đạt mốc 10.000, chúng ta thấy một loạt các điểm rơi.Sau đó, giá của chúng ta đã lên đến mốc 8.000, và vào cuối tuần được điều chỉnh đến 8.500. Quan sát diễn biến tiếp theo của cặp tỷ giá và cân nhắc mức giá, chúng tôi cho rằng đợt tăng giá tiếp theo sẽ tiếp tục. Do đó, trong trường hợp hợp nhất dưới mức hiện tại của chúng tôi, gần giá trị cặp tiền, nó sẽ chuyển sang cấp độ tiếp theo.Các mức giá tiếp theo là gần các mốc 7.500 và 6.800, được dự kiến sẽ di chuyển trong trường hợp vượt qua mốc 8.000. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện các vị thế ngắn. Dừng lỗ và chốt lời nên được đặt gần các mức kháng cự.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.