MINHTUONG17

Cập nhật BTC.

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sóng nhỏ của BTC cho chu kỳ tăng.
Hiện tại mọi tín hiệu vẫn tốt cho đà tăng. Tuy nhiên đã 3 ngày đóng nến D1 xanh nên btc sẽ phải có điều chỉnh.
Bình luận: Sau khi đi lên vùng 9k1, giá BTC đã điều chỉnh và có dấu hiệu đảo chiều ở vùng hỗ trợ 8k7.

Bình luận

dạo này phân tích chuẩn thế
Phản hồi