Thanh1802

BTC xu hướng giảm dài hạn

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đã mất xu hướng tăng dài hạn và đang tiến về vùng hỗ trợ 6k6. BTC sẽ chạm về mức 3k