NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường bitcoin sáng 31.12.2021

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
có nhịp hồi trung hạn cho BTC
các vùng hỗ trợ 47x
chúng ta có thể giữ trung hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.