levanlinhepi

23/02 - Cơ hội bán khống cho phe gấu lỡ nhịp

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
BTC đang có một con sóng kéo ngược về vùng hợp lưu giữa đường xu hướng và đường ema. Một khoảng dừng lỗ chặt phía trên đường ema là một cơ hội tốt cho chúng ta vì đã bỏ lỡ những nhịp giảm trước.
Chúng ta sẽ vào lệnh khi có một nến động lượng giảm đủ tốt.
Kỳ vọng tối thiểu nên là phá đáy của sóng kéo ngược để chốt lời.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.