COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
TIMEFRAME: 1D. Mình zoom 4h cho dễ nhìn.

BTC đang quay về test lại tren. Chờ tín hiệu quay đầu bán xuông.

Entry: Đợi tín hiệu tại 10K1 đến 10K2 . Vượt qua ngưỡng này, ko trade.

Target1: 8K5
Target1: 7K5
Target3: 5K5
Bình luận: Short now