tradafx

Đợi xuất hiện mô hình đảo chiều và cơ hội bán với BTC

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Khung thời gian 1 giờ.
Cấu trúc giảm giá.
Giá có động thái hồi sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự trước đó.
Với vùng giá hiện tại thì đợi xuất hiện các mẫu hình đảo chiều và tín hiệu bán với BTC.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 38000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.