yeus777

XU HƯỚNG BTC 2022 2023 2024: ĐỈNH 77K ĐÁY 19K-24K, ĐỈNH XA 120K

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tôi đã cảnh báo downtrend ngắn hạn sớm từ tháng 11/2021 khi BTC vẫn còn 60k để giúp mọi người mà vẫn có những thanh niên vào phán tôi thầy bà lùa gà trong khi tôi tự trade nuôi vợ con chứ chả thèm lấy ai cắc nào
Hôm nay nhân dịp sắp kết thúc năm âm lịch tôi xin đưa ra dự đoán xu hướng tiếp theo của BTC
A.
1.Dựa trên lý thuyết sóng Elliott thì BTC đang ở sóng 3 dài hạn (sóng 1 đỉnh tháng 12/2017), cụ thể hơn là sóng 4 trung hạn (sóng 1 đỉnh 63k sóng 3 đỉnh 69k) và hiện tại đang tạo đáy gần xong.
Dựa trên phương án sóng 2 dài sóng 4 ngắn, sóng 5 ngắn nhất sóng 1 dài nhất, chúng ta có thể mua dần ở vùng 35-37k, TP kỳ vọng 77k dựa trên fibo
2.Khi kết thúc sóng 3 dài hạn, chúng ta sẽ vào sóng 4 điều chỉnh, dựa trên phương án sóng 2 dài sóng 4 ngắn thì đợt điều chỉnh lớn này sẽ tốn khoảng 1-1.5 năm, do sóng 2 kéo dài gần 3 năm ( 1/2018 - 12/2020), đáy mình dự kiến là 24-19k vì đây là vùng GAP chưa được fill trong đợt uptrend dài này
3.Như vậy sóng 5 dài hạn sẽ bắt đầu vào khoảng cuối 2023 đầu 2024, đỉnh có thể đạt vào năm 2025, theo fibo thì sẽ vào khoảng 120k.
B.
Dựa trên phương pháp Wyckoff thì chúng ta sắp bước qua phase C, thực hiện cú test đỉnh lần cuối trước khi rụng, vùng test sẽ xung quanh 69k,
Phase D sẽ kết thúc khi lủng vùng 30k và bước vào phase E dò đáy thấp hơn
Điều này trùng khớp với nhận định từ lý thuyết sóng Elliott
C.
Dựa trên lý thuyết Down thì chỉ cần giá tạo đáy cao hơn vùng 31k, cụ thể hỗ trợ gần nhất 35-36k, thì chúng ta có thể kỳ vọng có đỉnh mới cao hơn 69k
*********
Tổng hợp là thì
Mua ở vùng 35-37k, chốt lời trên 69k, cụ thể là ~77k, diễn ra trong 2022
Big short từ 77k và vùng mua kỳ vọng 19-24k, diễn ra từ quý 3 2022 - cuối 2023
Đỉnh 120k trong 2025 -2026

Chúc các anh em năm mới phát tài
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.