HTPHONG

Dự đoán Xu hướng BTC

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sẽ xuất hiện một gọng kìm hay không? Doji đã xuất hiện trên khung D1 cho thấy sự cân bằng cung cầu. Dự đoán cá nhân sẽ có một đợt điều chỉnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.