BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
btc /usd tình có vẻ không được khả quan cho lắm nếu mốc hỗ trợ 40-43 này bị thủng.
các mốc hỗ trợ tiếp theo: 36-38, 32-34, 27-29