tatcachiladautu

Bullish Engulfing Pattern

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tôi đang thấy mẫu hình nến đảo chiều Engulfing xuất hiện ngay MA200 trên đồ thị tuần

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.