GameonVentures

BTC - M30 - Cập nhật xu hướng giảm

GameonVentures Premium Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang hiệu chỉnh trong trend tăng ABC để xác nhận cho một sóng giảm cuối cùng trong xu hướng điều chỉnh ở H1
Bình luận:
done

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures