Kienthucforex

BTC sẽ sớm rớt về 37k

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau khi chạm tới vùng hỗ trợ 44k vào tuần trước, BTC đã hồi phục và chạm tới fibo 0.618. Tại đây, nó đã hình thành mô hình 2 đỉnh và phân kỳ giảm tại MACD .
Nó đang trên đà giảm lại vùng hỗ trợ 44k.
Tuần này dự kiến BTC sẽ có những cú giảm giá mạnh đưa nó về vùng hỗ trợ 37k !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.