LeTrongHoaiNam

Cẩn thận rơi vào Bull-trap với Bitcoin

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin đã đụng trend, khả năng cao sẽ giảm sâu trong thời gian tới, mong sẽ có những cú break out trend
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.