NguyenNhatHoan_Crypto

BITCOIN - Tiếp Diễn Xu Hướng Tăng Trưởng

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hé Lô Anh em, như hôm qua giá cũng đã phá cản 46.6
Nhiều anh em nói chuyện với Bảo cũng đã có lợi nhuận với 1 cú đánh Break out 46.6
Hôm nay tiếp tục phân tích trong ngày nhé.

Về việc giá phá cản 46.6 hôm qua đã làm BTC đã Break 1 xu hướng khá là mạnh.
Chúng ta không thể SHORT ở vùng này, vì vùng này là vùng đang có lực đi lên.
Ở các khung đều được Domino lên.

Với phân tích hôm nay, lực các của khung đều ở mức cho Buy tốt.
Giá có 2 kịch bản, Sideway ở vùng giá hiện tại là 47.5 và PUMP luôn.
Thứ 2 là về test lại hỗ trợ 46.6 và Pump lên.

Hôm nay không Short, Chủ đạo là Long nha.

Đó là nhận định của mình, không phải lời khuyên đầu tư, chúc anh em kiếm nhiều đô la.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.