Ditrki1508

short BTC khung m15

Giá xuống
Ditrki1508 Pro Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
tuy lệnh trước đã sl nhưng mình vẫn giữ nguyên quan điểm BTC vẫn tiếp tục điều chỉnh về vùng 53 -54 nên mình vào thêm 1 lệnh short ae tham khảo đặt sl xa chút quản lý vốn để tránh CZ đá nhe
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.