Allin102

Phân tích BTC/USD sàn Bitfinex ngày 17.12.18 - tầm nhìn dài hạn.

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Phân tích BTC /USD sàn Bitfinex ngày 17.12.18 - tầm nhìn dài hạn.
7h sáng nay đóng nến các khung chẵn.
- Khung 2W: Giá sau 6 nến đỏ liên tiếp mở BB, sau khi phá MA50 hiện tại đang được đỡ bởi MA100, vol đã giảm. Nếu nến đóng dưới MA100 thì vốn hóa mất mốc 100 tỷ $ >>> mốc 1k8-2k2 sẽ rất nhanh,
- Khung 1w: Giá vẫn nằm ngoài BB, sau khi phá MA100 thì tiến rất nhanh đến MA200, có 2 dấu hiệu tích cực tại đây là vol đã giảm, RSI 29 ngang với giai đoạn 2014-2015. Cần 1 nến đóng trên 3661$ để confirm đảo chiều ngắn hạn. Chú ý phản ứng giá tại vùng này tại các khung nhỏ để sớm thấy dấu hiệu up hay down.
- Khung D4: Giá đã vào BB, lực xả giảm khá rõ
- Khung D2: Giá vẫn giảm nhưng RSI đã ngóc lên rõ, chờ đợi 1 nến đóng trên 3527$ > hình thành phân kỳ dương khung 2D > vùng sell hàng 4466$.
- Khung 1D: Chờ đợi tín hiệu tích cực khi nến đóng trên 3387$, TH xấu mất mốc 3221$ thì lại tìm đáy mới.
- Các khung nhỏ hơn cho dấu hiệu phân kỳ dương khá rõ nhưng giá vẫn chưa bật lên, việc giá ở vùng nhạy cảm khá lâu không up nổi thì viễn cảnh càng xấu.
- Tại các khung từ 4h trở lên mây ichi vẫn xấu > không có gì để bàn.
- Tổng kết: Cửa lên hiện cao hơn nhưng chưa xuất hiện tín hiệu giá với tỷ lệ thắng cao và chắc. Ai trade cứng có thể lướt các khung nhỏ trong ngày. Ai cẩn thận đợi tín hiệu confirm hãy vào, ăn ít nhưng chắc. Chúc anh em tuần mới thành công, hy vọng có sóng hồi vào noel...
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.