blackbean_am

BTC_Biểu đồ đảo ngược :))

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Danh cho các trader thích phân tích BTC , chúng ta thử đảo ngược xem phân tích của mình như thế nào