DatTong

BTCUSD, Bán theo h1

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trên H1:
- Mô hình đỉnh mở rộng
- Giá đang test trendline daily và cản H4 và yếu dần
--> Chờ tín hiệu--> Bán
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.