A_Luan26

Nhận định Bitcoin hôm nay 31/08/2021

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Xem cách đóng nến của thanh nến giảm hôm qua , nó. là thanh nến Mazubozu giảm.
* kết hợp mấy hôm nay với xu hướng không thể tăng giá trên ngưỡng số tròn 50k , tâm lý chốt lời những nhà đầu tư mua vào từ mấy thời gian trước ở mức số tròn này.
=> Nhận định cho chúng ta về Bitcoin trong ngắn hạn sẽ đi ngang hoặc giảm nhẹ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.