SonPriceAction

Canh buy h4 BTCUSD

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin trên daily vẫn đang trong tình trạng sidewawy. Trên khung thời gian h4/h1 đang có 1 xu hướng tăng , canh buy khi giá hồi về trendline và cho tín hiệu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.