Rhyminal

Cơ hội Long ngắn BTC 27/07 đồng thời tìm được entry Short đẹp

Giá lên
Rhyminal Updated   
INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hiện tại giá đang tạo 1 mô hình cờ tăng, khi break 22k2 sẽ có khả năng tăng đến 22k5 dựa trên mẫu hình AB=CD
Bình luận: đã xong nha mọi người, hẹn lần sau
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.