bitvn

BTC UPDATE 11/04

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
#BTC #UPDATE ngày 11/04

Làm gì thì làm cũng chưa thể thoát được downtrend dài hạn từ tháng 12/2017

Kháng cự các vùng 71 và 74 là rất mạnh nên hãy rải lệnh ra sot ở 2 vùng này
không muốn lỡ tàu thì chia vốn ra hợp lý để short giá hiện tại + dca 2 mốc trên

Phần nữa đông đảo ae đang say men altcoin 3 hôm nay nên cá sẽ kéo dài time up ngắn hạn để chèo kéo thêm các thế hệ đu đỉnh tiếp theo như thường lệ ;)) BTC khả năng lớn Sau đó sẽ có cú dump SM về vùng 6k

Ý kiến cá nhân của tôi khi kết hợp mọi chỉ số phân tích sẽ là chart (2) . Ae tham khảo và tự quản trị tiền của mình nhé


#goodluck #bitvn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.