mayquanxi

BTC đang quay lại xu hướng vốn dĩ của nó

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đã được hỗ trợ cực mạnh tại mức fib 0.5 5,500$, dấu hiệu phục hồi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.