mayquanxi

Mô hình đầu và vai ngược đảo chiều lên

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá đang xây dựng vai phải của mô hình đầu và vai ngược, sẽ là hình thành tam giác cân hoặc vuông trên vai phải vào cuối tuần này.
Mô hình đầu và vai không khẳng định là xu hướng chắc chắn đảo chiều đi lên, bạn cần tìm kiếm thêm những chỉ báo khác, tin tức để khẳng định cho xu hướng đào chiều này.

Bình luận