Antony_sg

BTC CHÍNH THỨC VÀO SÓNG 4

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC sau khi kết thúc sóng 3 với mức vượt qua dự đoán ban đầu của bản thân mình (7,300), tiếp cận mức 8,300 thì gặp lực bán khá mạnh của phe GẤU nên không thể vượt qua mức cản vùng 8,300.
Tiếp theo mức sóng 4 giá có khả năng trở lại vùng giá 6,300 (theo kênh điều chỉnh giảm), sâu hơn có thể test lại vùng hỗ trợ 6,000
Mức sóng 5 sẽ tiếp cận vùng 10,000 trước khi giá giả trở lại theo sóng điều chỉnh ABC
Khuyến nghị nên bán
Happy trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.