hungideas

xu hướng btc event tăng

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
diên biên 3 ngay đều theo đúng chart, sau event tôt liên tục la chuỗi 3 ngày nến xanh, hiệu ưng 3 ngày tăng theo event, có xả nhẹ về vùng hỗ trợ cờ 872x , trước đó các mốc vẽ xuất phát từ đáy 738x xong lên 8k vong vê 78xx xong vọt dần lên target 8k6 trồi 1 chút 8k7, trong chart có ghi la xả quanh ở 8k6x cho an toàn, tiêp theo diễn biến btc tăng xuất hiện 2 cờ liên tục và 2 đỉnh cờ hội tụ ở điểm 8k9, minh đánh theo chart này nó là 1 phương pháp mới của trade coin rác nền tảng + fomo + event ( tần số fomo và đánh theo event của coin rác nó gấp 10 20 lần coin tiêm năng + coin top, nên mình đánh cả sóng ngắn và sóng dài, minh viết các mốc chi tiết va no đi theo đúng như vậy , nếu các bạn theo dõi se thấy khó nhìn vi nó phá vỡ nguyên tắc phân tích thông thường, lí do la mình vẽ chi tiết , đây là phương pháp mới như sáng tạo ra môn võ mới vậy. mọi người cùng theo dõi và thử nghiệm nhé. à riêng hôm nay btc đã đồi test qua cản 915x mình vẽ 2 3 lần, cuôi cùng cũng vượt được,mọi người nhin chart sẽ thấy là khu vực 915x cản siêu mạnh vi giao rất nhiều đường quá khứ và đường nối đáy đỉnh nó tạo thành 1 cản siêu lớn, cách này thi chăc mọi người chưa bao giờ thấy nên chart nó đươc vẽ chi tiết đi đúng kịch bản từng bươc giá , và đặc biệt là khi xu hướng đòi test qua cản nhiều lần chứng tỏ se tăng mạnh tiêp đến các vùng sau đây :

btc các mốc tăng kháng cư hô trợ điêu chỉnh : mỗ xả 87x --> mốc tăng liên tục 89xx —> 915x —> 94x —> 96x —> 985x —> 997x —> 1015x
đay la theo mốc btc tin tốt.

btc tin xấu thi no về 865x . 8k. phá 8k thủng đáy sâu vê 7k5 7k3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.