yeus777

BTC có thể tăng đến 62k trước khi có cú điều chỉnh lớn

Giá lên
yeus777 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá BTC có thể đang ở sóng 3 trung hạn chart 1H và chưa đạt đỉnh cao nhất
Có thể cân nhắc vào lệnh long ở 55800 ( ema 89 chart 1H), Sl 55200
Tp 58000 - 62500
Bình luận: đã khớp lệnh nha anh em
Bình luận: đốt nhang thôi anh em
Bình luận: vừa dca tại 55666
Bình luận: Dương lệnh rồi nha ae :))
Bình luận: đã khớp tp1 chuẩn bị tiến tới tp2 luôn nha anh em
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.