Nvn-1992

BTC sẽ đạt ATH trong 2022

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Về cơ bản thị trường là không thể đoán trước, tuy nhiên mình tin vào giả thuyết chu kỳ dài hơn.
Theo Benjamin Cowen chu kỳ ngày càng dài hơn vì thị trường ngày càng lớn hơn cần nhiều thơi gian hơn để tăng trưởng như vậy thì chu kỳ này chưa kết thúc ở đây.
Vậy thì BTC sẽ còn lên mức cao mới trước khi vào mùa đông. Hy vọng niềm tin đó đúng
Hẹn gặp lại các bạn ở ATH mới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.