dinhchien

BTCUSD - Giảm mạnh vào tuần tiếp theo giống Gold

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Hoàn thành mô hình Rising Wedge Pattern với 2 phân kỳ MACD và RSI , khá giống hình Gold tuần trước

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.