Bao_bao

BTCUSD 4H: Tín hiệu Bullish hôm nay

Giá lên
FOREXCOM:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tỷ giá BTCUSD hiện đang giao dịch theo mô hình kênh tăng dần. Cặp tiền này tăng tại 3913.0 trong phiên giao dịch hôm thứ Hai.

Bitcoin đang giao dịch trong một kênh xu hướng tăng và SMA 50, 100 và 200 nằm dưới mức giá, có khả năng cặp tiền sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi đạt đến mức kháng cự tại khu vực 4300.0 .

Mặc dù, một cụm kháng cự được hình thành bởi các điểm xoay vòng hàng tuần và hàng tháng tại 4170.6 có thể hạn chế chuyển động tăng như vậy trong các phiên giao dịch sau.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.