MINHTUONG17

Cập nhật sóng nhỏ BTC

Giá xuống
MINHTUONG17 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau ngày pump thần thánh BTC có khả năng đi ngang rồi sau đó sẽ giảm điều chỉnh về vùng 65- 64.
Mình vẫn giữ nguyên quan điểm răng đây vẫn là sóng hồi lên vùng trên 7k, tuy nhiên đến đâu thì phải chờ thêm. Hiện nay Mình dự đoán khoảng 72.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.