GameonVentures

BTC - M30 - Kiểm đường đi của sóng trong xu hướng ngắn hạn

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin đang tăng trưởng với sóng 3 mở rộng 3 lần, điều này càng lúc càng gây khó khăn cho các nhà giao dịch ngắn hạn
Biểu đồ này chỉ mang tính chất tham khảo, với các sóng mở rộng thì các mức fibonacci có thể chênh lệch nhau rất lớn, chúng tôi xin đề xuất những nhịp cuối cùng của khu vực sóng mà giao dịch viên có thể sử dụng để tham khảo giá.
Hãy feeback cho chúng tôi kết quả giao dịch nhé, chúc bạn giao dịch thành công!

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures