DuyphongFX88

Phân kì trên khung thời gian trung hạn 3D

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trên khung thời gian lớn 3D đang xuất hiện sự phân kì khá lớn từ RSI và MACD và giá. Giá liên tục tăng từ khi chạm đáy 3k lên tới 9k1
Kì vọng giá ít nhất sẽ giảm từ 20 - 30% từ đỉnh.
Các zone có vùng hợp lưu khá tốt là 5k2 và 7k, mua và nắm giữ dài hạn là chiến lược hiện tại của chúng ta ^^