eaabram

BTCUSDT chờ mua dưới 3600 , chốt lời 4400

Giá lên
eaabram Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Quan sát trên biểu đồ, hiện tại đang có đợt sóng điều chỉnh giảm giá BTC
Mức hỗ trợ tiếp theo dựa trên các vùng khác cự và trendline, đáng mong chờ là mức giá dưới 3600 , với mô hình đảo chiều kỳ vọng chốt lời tại 4400 tới hết tháng 1/2019

Khuyến nghị
Mua dưới 3600
Tp 4400
Sl 3200
Giao dịch đang hoạt động:
Buy đi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.