minhnbk

[BITFINEX] BTC:USD

minhnbk Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đây là chart vẽ theo mô hình lịch sử ngày 03/02 mọi người tham khảo.

Căn cứ vào mô hình nến chạy, bollinger band và RSI ngày 03/02 có sự khá giống nhau ở mô hình hiện tại.

Bình luận:

Vùng mây đỏ ichimoku đã mở rộng xuất hiện trên khung h4 hiệu chu kỳ giảm vẫn còn tiếp diễn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.