dinhchien

BTCUSD - Tăng sau khi False Break

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- 1% risk.
- Chúc may mắn.