VoNga9999

BTC có thể về 30.000 không?

INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Có những kịch bản BTC còn về tận 20k và chúng ta không mong điều đó
đôi khi chúng ta phải chuẩn bị cho những trường hợp xấu nhất.
Luôn chuẩn bị cho mình ít nhất 2 kịch bản trở lên nhé