Leadership

Tam giác Bitcoin Bullish

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cho đến nay Bitcoin đang đi theo con đường của tam giác bên trái. Hôm qua chúng ta có thể thấy một nỗ lực từ những con bò đực đã bùng phát, dựa trên hình dạng nó sẽ sớm xảy ra. Tuy nhiên, nó thậm chí đã phá vỡ 9450, nhưng gấu chỉ đơn giản là chờ đợi để bắt được giá với các đơn đặt hàng ngắn của chúng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.