Dat_FOMO

BTC đang có điểm sell đẹp

Giá xuống
INDEX:BTCUSD   Bitcoin
SL đang rất ngắn
chúc anh em may mắn, sl ngay trên nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.