Antony_sg

BTC ĐIỀU CHỈNH SÓNG 4

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tiếp theo serries bài phân tích sóng Elliott các bài trước, BTC ngày hôm qua rất nhộn nhịp, khối lượng giao dịch rất cao với chiến thắng thuộc về phe Gấu kết thúc sóng 3.
Trong phần sóng 4 điều chỉnh có 2 mức giá chúng ta cần quan tâm là 6,500 - 6,600 và 6,000. Khu vực 6,000 là quan trọng nhất vì đây là vùng giá hợp lưu mà thị trường vừa test xong nên rất nóng bỏng, khu vực 6,500 - 6,600 là mức tâm lý và có khả năng thị trường sẽ giằng co mạnh ở đây.
Khuyế nghị: chúng ta nên chờ diễn biến sóng 4 để mua, mục tiêu 8,000 - 8,500
Happy trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.