UnknownUnicorn23499361

Sóng Elliott của BTC khung 30 phút (29/8)

Đào tạo
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin ( BTCUSD ) đang có phục hồi nhẹ trong khung thời gian nhỏ.
Xác suất cao giá sẽ không vượt qua mốc Fibo Retrace 61.8-78.6%.

Idea chỉ dành cho mục tiêu học hỏi và phân tích xu hướng.
Không phải lời khuyên giao dịch.
NOT A FINANCIAL ADVICE !!

Ý kiến của bạn như thế nào?
Hãy comment ở dưới nhé !


-------------------------------------
Đếm sóng Elliott của BTC ngày 8/8

Nhấn xem post ngày 14/8
Xem thêm các post 8/8, 25/8 ở dưới
Bình luận: Các vùng quan trọng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.