canhlinh

BTC ngắn hạn.

Giá lên
canhlinh Pro Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC ngắn hạn. Lười viết.
Bình luận:
Các tự nghiên cứu và đưa ra nhận định của mình ợ.
Bình luận:
Eth
Bình luận:
Vừa thoát lệnh Long thì sml :))
Bình luận:
Khả năng chốt 7K8 có thể sẽ bị thông rất cao trong cuối tuần này. Target là 7K3
Bình luận:
Tưởng gì. Múc thêm EOS discount 10%
Bình luận:
Chúng ta có quyền hi vọng.Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.