A_Luan26

Bitcoin đang bị Mắc Kẹt

FTX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sau cú giảm giá liên tục vào mấy thời gian qua. Bitcoin đã sảy ra những tình tiết không vui cho các nhà đầu tư Crypto ; hiện giờ trên khung D1 , Bitcoin vẫn trong xu hướng tích lũy đi ngang trong chiếc hộp Davas , các nhà đầu tư nên thận trọng. chưa nên ra quyết định vào lúc này khi thị trường đang rất khó chịu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.