Tất nhiên đây không phải là lời khuyên rồi nhưng mà đây là một nơi rất thích hợp để tôi có thể học hỏi.

Nhìn cái chỉ báo RSI đi

Nó đang giao động về vùng 30 - 20

Nếu như trước đó ai đã tin tưởng Microstrategy mua BTC ở mức giá khá cáo so với hiện tại, nếu bản thân là người mới chưa chiến thắng được tâm lý của bản thân trước những lần điều chỉnh thì tôi sẽ bán hết trong lúc này.
Nhưng
Để có một đợt tăng giá thì tất nhiên 1 điều RSI phải ít nhất điều chỉnh về vùng 30 - 20 để có một khả năng tăng trưởng vượt bậc trrong thời gian tới, và có thể các bạn đã biết trong những tuần lễ tạ ơn và sau đó 1 khoảng thời gian ngắn trong những chu kỳ trước thì đã có những đợt giá rất xấu, nhưng sau đó giá đã tăng mạnh.

Hãy điều chỉnh tâm lý của bản thân của mình, trước những lần điều chỉnh.


LỜI KHUYÊN CỦA TÔI DÀNH CHO BẢN THÂN MÌNH:
+ Không nghe lời khuyên của ai trong thị trường này.
+ Khi quyết định mua sản hãy kiểm tra thông tin của nó.
+ Tôi có thể là người đu đỉnh khi nghe lời khuyên của một người nào đó không biết mặt.
+ Hãy quan sát các chỉ báo để có một quyết định chính sát.
+ Không có thằng ngu nào chủ động nhắn tin tôi và cho tiền tôi, trừ những người trong gia đình tôi.
+ Nếu có một KOL shill về một thứ gì đó hãy nhìn lại câu chuyện của JD-KP.
+ Fomo đôi khi sẽ lời, đôi khi sẽ lỗ, nhưng đa số lỗ nhiều hơn lời.
+ Nếu bỏ cái tôi vào thị trường này, mình sẽ là thằng ngu .
+ Tất nhiên, những thứ có rủi ro cao, thì lợi nhuận sẽ cao, và ngược lại.
+ Đầu tư từ đâu? Từ đầu.
+ Hãy chuẩn bị kế hoạch B, trước khi bị mẹ chửi.
+ Không nên kỳ vọng vào những thứ gì khi mà bản thân mình không biết rõ về nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.