ThePhi-FX

BITCOIN (BTC) - ADAM & EVA DOUBLE BOTTOMS

ThePhi-FX Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nhận định Bitcoin ( BTC ):
1. Bắt đầu trend tăng;
2. Hình thành mô hình 2 đáy Adam&Eva, giá break qua đường kháng cự quanh vùng 41000;
3. Setup vào lệnh: có thể vào lệnh ngay với setup Fakey Pinbar combo hoặc chờ giá hồi về hỗ trợ quanh 41000, hình thành setup priceaction thì canh buy.
Kỳ vọng giá sẽ tăng.
Good luck!
T.P,
Bình luận:
Bitcoin (BTC) forecast:
1. The start of an uptrend;
2. Adam&Eva double bottoms have formed, BTC broke out from resistance line around 41000;
3. Setup Price action: You can buy immediately with the setup Fakey Pinbar combo or wait for a retest to support around 41000, remember only buy when setup price action is formed.
Expect BTC to go up.
Good luck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.