LuTienSinh

BTC: Là Following Trend - Việc của ta là Kiên nhẫn đợi Xác nhận!

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Ở bài viết lần trước, tui đã nhận định có 02 kịch bản: Following Trend hay Following Supply Zone và BTC ở thời điểm hiện tại vẫn thể hiện một sự Trendline tuyệt đối của mình. Ở một giác độ nào đó vì tình hình chung thế giới tạm nguôi ngoa nên BTC với vai trò là tài sản an toàn tạm hạ nhiệt.

BTC đã có cú chạm và rơi thần sầu vào hôm qua khi giá vừa chạm Trendline chính ở H4 quanh 10k8-10k9, sóng giảm đã được hình thành vậy nên việc của ta hiện tại là đừng nên đu theo nó làm gì. Cần kiên nhẫn tiếp tục đợi để chờ tín hiệu xác nhận trở lại. Với sóng giảm hiện tại sẽ tiếp tục đẩy BTC rơi tiếp về quanh 9k8-9k9 thì có thể xuất hiện nhịp hồi trở lại vì chạm một uptrend ngắn hạn hợp lưu với cản dưới.
Tín hiệu xác nhận được thành lập khi BTC bật tăng trở lại về quanh 10k5 thì chấp nhận Short với SL nếu vượt quá 10k8 và TP hướng đến là hỗ trợ cực mạnh cũng là Demand zone bên dưới: 9k - 9k1.

Ở một kịch bản khác BTC hoàn toàn có thể test lại 10k8 lần nữa để xác lập mô hình 02 đỉnh rồi rơi mạnh vậy nên ở vùng 10k5 nên vào lệnh thăm dò và theo dõi thị trường sau đó để có một lệnh đánh chính nếu về mạnh 10k8 và SL tuyệt đối nếu giá vượt quá 11k2.
Chúc anh em có cuối tuần vui vẻ và Trading an toàn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.