SteadyTrading

Thiết lập lệnh Mua với BTC

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Trước đây, tôi đã có bài phân tích chờ đợi xu hướng giảm kết thúc và chuẩn bị cho các thiết lập lệnh mua với BTC.

Hiện tại, xu hướng giảm giá trung và ngắn hạn của BTC với khung thời gian 4 giờ đã bị phá vỡ và đã có xác nhận xu hướng tăng giá trong ngắn hạn từ khung thời gian 1 giờ.

Vì BTC đang trong một xu hướng tăng giá mạnh trên khung thời gian Ngày và Tuần nên tôi kì vọng lần phá vỡ xu hướng giảm tại khung thời gian 4 giờ này sẽ tiếp tục xu hướng tăng của khung thời gian Ngày.

Tại đây, tôi có thiết lập lệnh mua như sau:
------
Entry Buy: 50786
Stop Loss: 46143
Take Profit: 64740
-----
Trade with care and always stay still with your SL.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.