mayquanxi

BTC không thể lên cao hơn được nếu như mọi người đều tích trữ

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Những gì đường giá vẽ có lẽ hơi xa so với hiện tại nhưng rất cần như vậy để mọi người bán một phần nào đó BTC của mình và mua vào với giá mới hình thành lên nhu cầu mới và rồi cung cầu sẽ hình thành lên kênh xu hướng tăng mới để đạt những đỉnh cao trong năm tiếp theo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.