ZenoReal

Mô hình sóng Elliott của Bitcoin khung 30 phút

Đào tạo
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mô hình sóng Elliott của Bitcoin khung 30 phút
Sóng ⑤ có thể đã hoàn thành ở 47.1k

Cùng xem sóng Elliott của BTC khung 4h ngày 25/8

Bitcoin khi chưa hoàn thành Elongated Flat (Daily) ngày 8/8

***
Chú ý cấp độ sóng.
Idea chỉ dành cho mục tiêu học hỏi, không phải lời khuyên đầu tư.

Bình luận