UnknownUnicorn23499361

Mô hình sóng Elliott của Bitcoin khung 30 phút

Đào tạo
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mô hình sóng Elliott của Bitcoin khung 30 phút
Sóng ⑤ có thể đã hoàn thành ở 47.1k

Cùng xem sóng Elliott của BTC khung 4h ngày 25/8

Bitcoin khi chưa hoàn thành Elongated Flat (Daily) ngày 8/8

***
Chú ý cấp độ sóng.
Idea chỉ dành cho mục tiêu học hỏi, không phải lời khuyên đầu tư.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.